Gezinsraad Beveren

De Gezinsraad verstrekt advies aan het gemeentebestuur over alle aspecten die het gezin aanbelangen. De Gezinsraad is als advies- en overlegorgaan de spreekbuis van alle Beverse gezinnen en werkt volledig autonoom.

Vertegenwoordigers van verenigingen die de gezinsbelangen behartigen en een band met Beveren en/of één van de deelgemeentes hebben kunnen aansluiten bij Gezinsraad Beveren:  oudercomités, wijkcomités en zelfhulpgroepen. Ook persoonlijk geïnteresseerden die in Beveren wonen en/of werken zijn welkom.
Wilt u deel uitmaken van de Gezinsraad of vrijblijvend een vergadering bijwonen? Dat kan! Neem contact op met de voorzitter Luc Goiris via l.goiris@skynet.be.

De vergaderingen van de gemeentelijke Gezinsraad zijn deels publiek.

Voor 2021 zijn de vergaderdata  nog niet gekend. 

Om in aanmerking te komen voor een betoelaging van de werking van uw vereniging dient u te voldoen aan alle voorwaarden beschreven in het subsidiereglement.

voorzitter: Luc Goiris
Gildestraat 18, 9120 Beveren
l.goiris@skynet.be

ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer
Aardbeienlaan 41, 9120 Melsele
E barrie1981@hotmail.com

secretaris: Kirsten De Rop
Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren
T 03 750 46 04
gezinsraad@beveren.be

penningmeester: Fabienne Van Remoortere
Snoeckstraat 8, 9120 Melsele
fabienne.van.remoortere@telenet.be

bevoegde schepen: Dirk Van Esbroeck

bestuursleden:

Pieter Van Bastelaere

Cretenborchlaan 11

Beveren

Hector Smet 

Keizer Karelstraat 66

Melsele

Rony Braet

Heiveldstraat 121A

Beveren

Rudi Van Hese

Klapperstraat 68

Beveren

Machteld Van Raemdonck

E. Van De Veldelaan 32

Beveren

Emiel Verhoeven

Guldenvliesstraat 13

Melsele

David Wauters

Parmastraat 20

Melsele

Marleen Van Goethem

Reepdorp 19

Beveren

Erevoorzitters:

Albert Stuer

Rudi Van Hese

Pieter Van Bastelaere