De Gezinsraad verstrekt advies aan het gemeentebestuur over alle aspecten die het gezin aanbelangen. De Gezinsraad is als advies- en overlegorgaan de spreekbuis van alle Beverse gezinnen en werkt volledig autonoom.

Vertegenwoordigers van verenigingen die de gezinsbelangen behartigen en een band met Beveren en/of één van de deelgemeentes hebben kunnen aansluiten bij Gezinsraad Beveren:  oudercomités, wijkcomités en zelfhulpgroepen. Ook persoonlijk geïnteresseerden die in Beveren wonen en/of werken zijn welkom.
Wilt u deel uitmaken van de Gezinsraad of vrijblijvend een vergadering bijwonen? Dat kan! Neem contact op met de voorzitter Luc Goiris via l.goiris@skynet.be.

Algemene vergaderingen in 2022:

maandag 4 april 2022 om 20 uur
Polyzaal CC Ter Vesten, Gravenplein 2, Beveren

woensdag 1 juni 2022 om 20 uur
Polyzaal CC Ter Vesten, Gravenplein 2, Beveren

donderdag 8 september 2022 om 20 uur
Polyzaal CC Ter Vesten, Gravenplein 2, Beveren

donderdag 10 november 2022 om 20 uur
Polyzaal CC Ter Vesten, Gravenplein 2, Beveren

De vergaderingen van de gemeentelijke Gezinsraad zijn deels publiek.

Om in aanmerking te komen voor een betoelaging van de werking van uw vereniging dient u te voldoen aan alle voorwaarden beschreven in het subsidiereglement.

voorzitter: Luc Goiris
l.goiris@skynet.be

ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer
E vandosselaerbart@gmail.com

secretaris: Kirsten De Rop
Gravenplein 8, 9120 Beveren
T 03 750 46 04
gezinsraad@beveren.be

penningmeester: Fabienne Van Remoortere
fabienne.van.remoortere@telenet.be

bevoegde schepen: Dirk Van Esbroeck
E dirk.van.esbroeck@beveren.be

bestuursleden:

Pieter Van Bastelaere

 

Hector Smet 

 

Rony Braet

 

Rudi Van Hese

 

Machteld Van Raemdonck

 

Emiel Verhoeven

 

David Wauters

 

 

Marleen Van Goethem

 

 

Erevoorzitters:

Albert Stuer

Rudi Van Hese

Pieter Van Bastelaere