Deze onderwijsraad adviseert het gemeentebestuur over het flankerend onderwijsbeleid. 
De opdracht van de onderwijsraad omvat alle soorten onderwijs in de gemeente: van kleuters tot volwassenen, van leerlingen met leerachterstand tot leerlingen die een job moeten zoeken, van anderstaligen tot de derde leeftijd.

  • Basisonderwijs

Afgevaardigden van de schoolbesturen
Coördinerende directeurs
Directeurs
CLB’s
Pedagogische adviseurs

  • Secundair onderwijs

Afgevaardigden van de schoolbesturen
Coördinerende directeurs
Directeurs
CLB’s
Pedagogische adviseurs

  • Permanente vorming

Directeur muziekacademie 
Directeur academie schone kunsten 
Coördinator volwassenenonderwijs

  • Andere

Onderwijsgerelateerde organisaties: (basiseducatie, revalidatiecentrum) 
OCMW
Afdelingshoofd welzijn gemeente Beveren
Afdelingshoofd interne zaken gemeente Beveren
Preventieambtenaar