De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking, of kortweg GROS, wil een inspirator zijn van een gemeentelijk Noord-Zuid-beleid in Beveren.
De GROS geeft de gemeente advies over hoe dat kan gebeuren:

  • financiële steun aan zinvolle projecten (algemene bepalingen)
  • het verminderen van het grondstoffenverbruik (aanslag op de schaarse grondstoffen van de derde wereld)
  • duurzaam consumeren van producten van eerlijke handel en ecologisch verantwoorde producten
  • het vermijden van financiële speculatie

Samen met het gemeentebestuur en diverse lidorganisaties staat de GROS in voor de organisatie van de 11.11.11-actie in Beveren.
Afhankelijk van de lokale situatie in de deelgemeenten wordt de actie ofwel plaatselijk gecoördineerd ofwel vanuit het GROS-secretariaat.
De GROS zet naast de geld-inzamelingsactie, waarvoor 11.11.11 het meest bekend is, ook een aantal educatieve activiteiten op. Zo worden de scholen benaderd om in die periode ontwikkelingssamenwerking in de kijker te zetten, wordt er een informatieavond georganiseerd en wordt in heel Beveren een informatieve folder over 11.11.11 en haar werking verspreid.

Beveren + deelgemeenten
p/a Stephany van Heukelom - Gravenplein 8 - 9120 Beveren
T 03 750 15 72
gros@beveren.be

Kieldrecht
Riet Gillis - Lange Nieuwstraat 57 - 9130 Kieldrecht
Tel. 03 773 35 77
riet.gillis@tiscali.be

Verrebroek
Marc Van der Venne - Ruiterstraat 6 - 9130 Verrebroek
T 03 773 31 80
marcenlinda@belgacom.net

Educatieve projecten (niet-leden GROS)

Subsidie voor lidorganisaties GROS

Verenigingen die actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit in de ruimste zin van het woord, en deel uitmaken van de GROS, kunnen elk jaar een subsidieaanvraag indienen om hun werking te ondersteunen.
Het werkjaar loopt hierbij van 1 juli van het jaar voorafgaand aan de aanvraag tem 30 juni van het jaar van subsidieaanvraag.

De subsidieaanvraag heeft betrekking op drie aspecten:

  • algemene werkingskosten
  • educatieve activiteiten en vorming
  • fondswerving

Subsidies voor ontwikkelingssamenwerkingsprojecten

De GROS keert een toelage uit aan Beverse verenigingen en particulieren die aan ontwikkelingssamenwerking doen. Aanvragen voor deze toelage kunnen enkel ingediend worden door een inwoner of vereniging uit Groot-Beveren. Elke aanvraag dient steeds gesteund te worden door één of meerdere lidorganisaties van de GROS.

Komen in aanmerking:

  • Sponsoraanvragen  - maximum 500 EUR per initiatief
  • Projecten - maximaal 2 500 EUR
  • Inleefreizen (georganiseerde reis om in een ontwikkelingsland aan vrijwilligerswerk te doen) of buitenlandse stages in het kader van internationale solidariteit  - maximum van 500 EUR per initiatief.  Reiskosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Lees meer over de voorwaarden in het subsidiereglement.

Wenst u oudere verslagen te raadplegen, dan kunt u contact nemen met het secretariaat van de GROS:

E gros@beveren.be
T 03 750 15 72