Elke burger heeft in het kader van openbaarheid van bestuur het recht om bestuursdocumenten in te kijken, er uitleg over te vragen of er een kopie van te krijgen.

Het begrip bestuursdocument is zeer ruim: het gaat over alle informatie, ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van een overheidsinstantie.  Dit wil zeggen dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt, kan worden opgevraagd.

De aanvraag moet steeds betrekking hebben op bestaande documenten. Er kan dus niet gevraagd worden om:

  • gegevens te verzamelen uit dossiers en daaruit een nieuw document op te maken om de aanvraag te beantwoorden;
  • de gevraagde informatie te verwerken of te analyseren;
  • bijkomende uitleg op te schrijven;
  • een samenvatting van een omvangrijk dossier te maken.

Toekomstige documenten kunnen evenmin opgevraagd worden. Als een document niet af is of onvolledig is, moet het niet worden vrijgegeven.

Iedereen kan bestuursdocumenten opvragen: natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of groeperingen, bedrijven, … De nationaliteit of de woonplaats van de aanvrager speelt geen rol. Ook overheden kunnen documenten bij andere overheden opvragen.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar.  De wetgeving voorziet een aantal uitzonderingen.  Als de aanvraag aan een van de uitzonderingen voldoet, kan er beslist worden om het gevraagde bestuursdocument niet of slechts gedeeltelijk openbaar te maken.

Een volledig overzicht van de uitzonderingsgronden vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/uitzonderingen-op-de-openbaarheid-van-bestuur

Vraag het aan via onderstaande knop.

online regelen