Niet-Belgische inwoners kunnen stemmen voor gemeenteraadsverkiezingen maar niet voor provincieraadsverkiezingen Ze moeten zich vóór 1 augustus 2024 als kiezer inschrijven bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats.​​​

Registeren doen niet-Belgische burgers via de inschrijvingswebsite van vlaanderen.be of via een van onderstaande formulieren:

Na de registratie gaat de gemeente na of de niet-Belgische burgers voldoen aan de specifieke kiesvoorwaarden. Na goedkeuring van de inschrijving, ontvangt u per brief een bevestiging van uw inschrijving en zal u begin oktober een oproepingsbrief ontvangen. 

meer informatie