Om een representatief beeld te krijgen van hoe de Beverenaars denken over verschillende thema’s werd een aselecte steekproef getrokken van 2 200 inwoners. Een aselecte steekproef is volledig op toeval gebaseerd. Iedereen heeft evenveel kans om geselecteerd te worden. Indien u geselecteerd werd, neem dus zeker deel.

In de enquête wordt gevraagd naar uw mening en advies over diverse zaken in Beveren. De verwerking van de resultaten gebeurt volstrekt anoniem door een onafhankelijk onderzoeksbureau. 

De resultaten van het onderzoek worden verwacht tegen midden maart. De onderzoeksresultaten worden besproken tijdens een webinar  op woensdag 22 maart waaraan iedereen kan deelnemen.

In de eerste helft van 2023 organiseert de gemeente ook ontmoetingsmomenten in elke deelgemeente. 

Ontving u een uitnodigingsbrief? Klik op onderstaande knop om deel te nemen. U kunt de enquête nog invullen tot en met 15 februari.

Om deel te nemen heeft u een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord vindt u in de uitnodigingsbrief voor deelname die u ontving in uw brievenbus.