De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 31 augustus 2021 beslist een perceel bouwgrond op het Zillebeek in Beveren publiek te verkopen voor een minimumbedrag van 133 875,00 EUR (+ 12,5% kosten) met recht van hoger bod. Het betreft een perceel bouwgrond, kadastraal gekend 3de afdeling, sectie C deel van nummer112X en heeft een oppervlakte van 350,12 m².

Alle nodige informatie met betrekking tot deze verkoop kan u terugvinden in de downloads.

Kandidaturen dienen op het daartoe bestemde formulier onder gesloten omslag ten laatste op dinsdag 26 november 2021 om 16.00 u. ingediend te worden.