Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!

De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 8 maart 2021 beslist 4 percelen bouwgrond aan het Pillekeshof in Melsele (verkaveling Gaverlandstraat) te verkopen. Het betreffen 3 gesloten kavels met een respectievelijke oppervlakte van 280,37 m², 262,92 m² en 239,65 m² en 1 halfopen kavel met een oppervlakte van 301,95 m².

Alle nodige informatie met betrekking tot deze verkoop kan u terugvinden in de downloads.

Kandidaturen dienen op het daartoe bestemde formulier onder gesloten omslag ten laatste op dinsdag 15 juni 2021 om 16.00 u. ingediend te worden.