De gemeenteraad heeft in vergadering van 17 december 2019 beslist 2 percelen bouwgrond op de hoek van de Melseledijk en Brielstraat in Melsele publiek te verkopen met recht van hoger bod.

De percelen zijn kadastraal gekend 9e afdeling,

  • Lot 1: sectie B deel van nummers 793W, 793X en 796K en heeft een oppervlakte van 376,47 m²
  • Lot 2: sectie B deel van nummers 793W, 793X en 796K en heeft een oppervlakte van 302,41 m²

Lot 1 wordt verkocht voor een minimumbedrag van 110 000,00 EUR (+ 12,5% administratieve kosten).
Lot 2 wordt verkocht voor een minimumbedrag van 100 000,00 EUR (+ 12,5% administratieve kosten).

Alle nodige informatie met betrekking tot deze verkoop kan u terugvinden in de downloads.
Kandidaturen dienen op het daartoe bestemde formulier onder gesloten omslag ten laatste op vrijdag 2 april 2021 om 16.00 u. ingediend te worden op de dienst Overheidsopdrachten en juridische zaken.