De Provincie Oost-Vlaanderen zorgt ervoor dat het te veel aan regenwater vlot kan doorstromen via de waterlopen. Daarom maaien zij regelmatig de talud en bodem van de waterlopen. Meestal is één maaibeurt, na 15 november, voldoende. Overstromingsgevoelige waterlopen maait de Provincie een extra keer in de zomer. Landbouwers kunnen een vergoeding krijgen voor schade aan de gewassen door deze bijkomende maaibeurt.

De vergoeding is gebaseerd op een tarieflijst die voor elk gewas jaarlijks opnieuw wordt vastgelegd.

Om een schadevergoeding te ontvangen vult u het schadeaangifteformulier in.