Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!

Als het adres van uw onderneming wijzigt, dan moet u dit aangeven. Dit doet u via de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

Een adreswijziging kunt u zelf uitvoeren via de toepassing ‘My Enterprise‘ van de FOD Economie.

My enterprise