Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, moet u een arbeidskaart hebben. Uw werkgever moet een arbeidsvergunning hebben.

Er zijn drie types van arbeidskaarten:

arbeidskaart B:

 • geldt voor tewerkstelling in loondienst bij één bepaalde werkgever
 • wordt automatisch toegekend als uw werkgever een arbeidsvergunning gekregen heeft
 • blijft 12 maanden geldig, maar kan verlengd worden.

arbeidskaart A:

 • geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
 • wordt toegekend aan een buitenlandse werknemer die kan bewijzen dat hij vier jaar heeft gewerkt met een arbeidskaart B in een periode van tien jaar verblijf onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Dat verblijf moet wettig en ononderbroken zijn.
 • blijft geldig voor onbepaalde tijd.

arbeidskaart C:

 • geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
 • wordt toegekend aan buitenlandse werknemers die hier mogen verblijven om andere redenen dan tewerkstelling (bv. studenten, kandidaat-vluchtelingen)
 • blijft geldig voor bepaalde duur.
 • De arbeidskaarten A en C vraagt u als werknemer zelf aan. Daarvoor moet u een aanvraagdossier indienen bij de provinciale Dienst Arbeidsmigratie.
 • De arbeidskaart B wordt door uw werkgever aangevraagd.

De arbeidsmigratiedienst bezorgt u vervolgens uw arbeidskaart.

 • Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland en Liechtenstein hebben geen arbeidskaart of arbeidsvergunning nodig. Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kunt u terecht bij de provinciale Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren.