Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

Om als buitenlandse werknemer in België arbeid in loondienst te kunnen verrichten, moet u een arbeidskaart hebben. Uw werkgever moet een arbeidsvergunning hebben.

Er zijn drie types van arbeidskaarten:

arbeidskaart B:

 • geldt voor tewerkstelling in loondienst bij één bepaalde werkgever
 • wordt automatisch toegekend als uw werkgever een arbeidsvergunning gekregen heeft
 • blijft 12 maanden geldig, maar kan verlengd worden.

arbeidskaart A:

 • geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
 • wordt toegekend aan een buitenlandse werknemer die kan bewijzen dat hij vier jaar heeft gewerkt met een arbeidskaart B in een periode van tien jaar verblijf onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Dat verblijf moet wettig en ononderbroken zijn.
 • blijft geldig voor onbepaalde tijd.

arbeidskaart C:

 • geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
 • wordt toegekend aan buitenlandse werknemers die hier mogen verblijven om andere redenen dan tewerkstelling (bv. studenten, kandidaat-vluchtelingen)
 • blijft geldig voor bepaalde duur.
 • De arbeidskaarten A en C vraagt u als werknemer zelf aan. Daarvoor moet u een aanvraagdossier indienen bij de provinciale Dienst Arbeidsmigratie.
 • De arbeidskaart B wordt door uw werkgever aangevraagd.

De arbeidsmigratiedienst bezorgt u vervolgens uw arbeidskaart.

 • Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland en Liechtenstein hebben geen arbeidskaart of arbeidsvergunning nodig. Voor andere vrijstellingen en afwijkingen kunt u terecht bij de provinciale Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren.