Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

Burgers uit landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) hebben een beroepskaart nodig als zij:

  • een zelfstandige beroepsactiviteit willen uitoefenen op het Belgische grondgebied
  • zich willen vestigen als natuurlijk persoon of als mandataris van een vennootschap of een vereniging (bezoldigd of onbezoldigd)

Erkende vluchtelingen en zogenaamde Peco-onderdanen (onderdanen van landen die door een conventie met België verbonden zijn) zijn hiervan vrijgesteld.

De beroepskaart kan aangevraagd worden via de dienst Burgerzaken.