Burgers uit landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) hebben een beroepskaart nodig als zij:

  • een zelfstandige beroepsactiviteit willen uitoefenen op het Belgische grondgebied
  • zich willen vestigen als natuurlijk persoon of als mandataris van een vennootschap of een vereniging (bezoldigd of onbezoldigd)

Erkende vluchtelingen en zogenaamde Peco-onderdanen (onderdanen van landen die door een conventie met België verbonden zijn) zijn hiervan vrijgesteld.

De beroepskaart kan aangevraagd worden via de dienst Burgerzaken.