Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.
Drankvergunning
Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (milieuvergunning)
Uitbatingsvergunning voor specifieke sectoren
Inname openbaar domein
Parkeerverbod voor aannemers
Advies brandpreventie (bouwheren/bedrijven/publiek toegankelijke inrichtingen)
Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
Planologisch attest
Slachtvergunning
Toelating voor uitdelen van flyers/stalen
Vergunning voor uitbaten taxidienst