Door de coronamaatregelen werkt onze dienstverlening enkel nog op afspraak.
Wilt u een afspraak met één van onze medewerkers? Dit kan via T | 03 750 15 11
Drankvergunning
Milieuvergunning
Uitbatingsvergunning voor specifieke sectoren
Inname openbaar domein
Parkeerverbod voor aannemers
Advies brandpreventie (bouwheren/bedrijven/publiek toegankelijke inrichtingen)
Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
Planologisch attest
Slachtvergunning
Toelating voor uitdelen van flyers/stalen
Vergunning voor uitbaten taxidienst