Voor een feest of fuif op openbaar domein (straat, plein, groenzone...) doet u minimum 2 maanden vooraf een bij de dienst feestelijheden.
In samenspraak met de politie wordt bekeken wat er kan en welke bijzondere maatregelen er eventueel genomen moeten worden. Soms  heeft u nog bijkomende vergunningen nodig zoals bijvoorbeeld een toelating inname openbaar domein.