Iedereen heeft recht op een minimumlevering aan elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. Als u de verbruiksfacturen van uw energieleverancier niet betaalt, kan de energieleverancier uw contract stopzetten.

Vindt u geen nieuwe leverancier, dan komt u automatisch terecht bij de netbeheerder van uw gemeente die dan optreedt als sociale leverancier. Betaalt u ook hier de facturen niet, dan zal de sociale leverancier een budgetmeter plaatsen die u vooraf moet opladen.

Wanneer de budgetmeter voor elektriciteit leeg is, schakelt deze automatisch over op de minimumlevering. Als de netbeheerder ook deze minimumlevering wil stopzetten, moet hij hiervoor toestemming krijgen van de Lokale Adviescommissie (LAC) van uw gemeente. Afsluiting kan enkel in bepaalde gevallen (veiligheid, fraude, leegstand of onwil van de afnemer om de schulden te betalen).

De netbeheerder bezorgt het OCMW een lijst met de klanten waarvoor een beslissing van de Lokale Adviescommissie gevraagd wordt aan de hand van een verantwoordingsnota per klant.

De klant mag zich komen verdedigen op de zitting van de Lokale Adviescommissie. Enkel als de Lokale Adviescommissie haar akkoord geeft, kan de netbeheerder overgaan tot afsluiting of stopzetting van de minimale levering van gas en elektriciteit. 

of maak online een afspraak

maak een afspraak