Rekening houdend met de stijgende energieprijzen heeft de federale regering besloten een verwarmingspremie van 100 euro netto toe te kennen aan houders van een residentieel elektriciteitscontract.

Via die maatregel wil de federale regering zoveel mogelijk burgers financieel steunen voor de toegenomen verwarmingskostprijs van hun woning, onafhankelijk van de gebruikte verwarmingsbron die ze gebruiken (stookolie, aardgas, warmtepomp op elektriciteit, ...).

De federale verwarmingspremie wordt per gezin met een residentieel elektriciteitscontract eenmalig toegekend en dat enkel voor de woonplaats.

U krijgt de federale verwarmingspremie automatisch als u van uw elektriciteitsleverancier een voorschot- of afrekeningsfactuur ontvangt.

De FOD Economie heeft een toepassing ontwikkeld waarmee u kunt nagaan of uw leverancier u de premie van 100 euro automatisch heeft toegekend.

We raden u aan om eerst die toepassing te raadplegen om een duidelijk beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie op het vlak van energiecontract(en). Zo kunt u bepalen of u contact moet opnemen met uw leverancier om na te gaan wanneer en hoe hij de premie heeft overgemaakt (via uw voorschotfactuur of via een overschrijving). Is dat niet het geval, dan neemt u best contact op met het Contact Center van de FOD Economie.

toepassing FOD Economie

De aanvraag doet u:

Verzend uw aanvraag niet via e-mail.
Verstuur enkel het gedeelte “formulier” (niet de bladzijden waarin uitleg wordt verstrekt)
Voeg geen andere documenten toe. Enkel de gegevens die op het formulier staan worden behandeld.
Verstuur uw aanvraag niet via aangetekend schrijven. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Om de federale verwarmingspremie te genieten, kunt u nog steeds een aanvraag indienen. De termijn voor het indienen is verlengd tot na 15 november (de exacte datum wordt pas bekend wanneer de wetswijziging in het Staatsblad is gepubliceerd). Als u het formulier na die datum opstuurt, verliest u het recht op de federale verwarmingspremie.