Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen.

Iedereen die verwarmt met huisbrandolie of propaan in bulk heeft recht op een verwarmingstoelage ter waarde van 300 EUR. Dit kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd.
Het gaat om leveringen van 15 november 2021 tot 31 december 2022.

Opgelet:

Deze toelage is niet te verwarren met de stookoliepremie van het sociaal verwarmingsfonds. Beide tegemoetkomingen zijn combineerbaar.

  • ID kaart en pincode ID kaart
  • Bankrekeningnummer
  • Factuur levering stookolie
  • Betaalbewijs

De aanvraag gebeurt niet automatisch. U kunt zelf uw aanvraag online of op papier (aangetekend) indienen en dit voor 10 januari 2023.

online regelen

Lukt de aanvraag niet, dan kunt u ook terecht bij het Sociaal Huis, op afspraak of tijdens de vrije inloopuren.