Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!
Sint-Elisabethsvloed 1421 (c) Rijksarchief Amsterdam

Digitale lezing door prof. dr. Tim Soens (Universiteit Antwerpen)

De Vijdkapel en het Lam Gods van Van Eyck mogen dan al onlosmakelijk met Gentse geschiedenis verbonden zijn, de wortels van opdrachtgever Joos Vijd liggen diep in de Beverse polders. En ook de rijkdom die Vijd en zijn echtgenote Elisabeth Borluut in staat stelde om met altaarstuk en kapel hun plekje in het hiernamaals te veroveren, kwam – wellicht - voor een groot deel uit de natte veengebieden ten noorden van Beveren. In de bewogen decennia na de Zwarte Dood kon snel fortuin worden gemaakt met grondbezit, turfontginning en bedijkingsprojecten. Connecties in de administratie van de graven van Vlaanderen waren daarbij van kapitaal belang. Stad en platteland waren in de Late Middeleeuwen geen gescheiden werelden, en al zeker niet in Vlaanderen, één van de dichtstbevolkte en meeste verstedelijkte regio’s van Europa. De sociale elite van stad en platteland versmolt tot één geheel, en grondbezit bezegelde dit verbond. Grond verschafte kapitaal en inkomen, maar grond verschafte ook status, voeding, energie en zekerheid in onzekere tijden. Vertrekkend vanuit de boeiende geschiedenis van de familie Vijd en haar opgang in Beveren en Gent, staan we stil bij de betekenis, de waarde en de functie van grond voor stedelingen en buitenlieden tijdens één van de meeste turbulente periodes uit de Europese geschiedenis. 

Praktische informatie

i.k.v. de Zestiende Archief de Bergeycklezing

Inschrijven kan via archiefdienst@beveren.be

Start lezing: 20 uur

Einde: omstreeks 21.30 uur

Online lezing via Microsoft Teams (link na inschrijven)