Goubau

La douarière et les enfants

Vroegmoderne families waren zakelijke en emotionele netwerken. Het weduwschap kon aan adellijke vrouwen in deze periode een grote handelingsvrijheid geven. Ze konden zelfstandig en succesvol zijn in het organiseren van hun eigen leven.
De macht van erfgenamen kon hun financiële situatie en familiale relaties echter sterk beïnvloeden, of ze dit wilden aanvaarden of niet. Sinds het overlijden van haar man in 1758 had de adellijke weduwe Joanna Theresia Goubau haar positie binnen haar familiale en zakelijke netwerk stevig proberen uitbouwen. In welke mate was ze hierin geslaagd en kon ze onafhankelijk
handelen?
Om deze vraag te beantwoorden onderzocht Caroline Van de Manacker de briefwisseling tussen Joanna Theresia en haar kinderen. Deze correspondentie biedt een inkijk in hun leven en de onderlinge verhoudingen binnen hun familiaal netwerk. De casestudie illustreert hoe de positie van een adellijke weduwe en haar keuzevrijheid evolueerden naarmate ze ouder werd.

 

Praktisch

Wie

Caroline Van de Manacker, historica en directeur Cultureel Centrum Ter Vesten. 

Wanneer

Donderdag 5 mei 2022, 20 uur

Waar

Kasteel Cortewalle | Verlatzaal | Zwarte Dreef 1, 9120 Beveren

Kostprijs

2 EUR (incl. drankje)