• Huidige Gegevens leerling
  • Richting
  • Gegevens biologische vader
  • Gegevens biologische moeder
  • Andere gezinsinformatie
  • Vorige school
  • Extra info
  • Klaar

Mocht je op een probleem stuiten bij het invullen van de gegevens, neem dan contact op via gti@beveren.be of 03 750 19 00

Geslacht leerling
Nationaliteit leerling
Thuisadres leerling:
Telefoonnummer in geval de ouders niet bereikbaar zijn
Telefoonnummer indien de ouders niet bereikbaar zijn
Leerling woont bij