Schip MSC

Kinderen op ontdekking in en rond de haven

Volledig begeleide leeruitstap voor de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het middelbaar onderwijs. De leerlingen maken kennis met de verschillende landschappen van het Linkerscheldeoevergebied: zeehavengebied, landbouwgebied en recreatief gebied. We sluiten de dag af met een wandeling bij de Nederlandse buren, in het Verdronken Land van Saeftinghe.

PROGRAMMA VOORMIDDAG
• Rondrit aan de zeesluis van Kallo met uitleg over de opbouw en de werking van
de sluis.
• Bezoek aan het Fort Liefkenshoek, verdedigingswerk uit de 16de eeuw.
• Dijkwandeling langs de Scheldestroom.
• Rondrit door het haven- en industriegebied.
• Mogelijkheid om ‘s middags te picknicken (drank ter plaatse te nemen).

PROGRAMMA NAMIDDAG
• Rondrit door de polders met aandacht voor natuurcompensaties en ontpoldering.
• Korte wandeling in het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’, eventueel gekoppeld aan een bezoek aan het Bezoekerscentrum Saeftinghe.

Prosperpolder

Kinderen op ontdekking door de 8 deelgemeenten

Voor leerlingen van het lager onderwijs. Onder het motto ‘Ken uw gemeente’ maken leerlingen kennis met diverse kenmerken en aspecten van Beveren. Historische, landschappelijke, natuurlijke en menselijke karakteristieken van alle Beverse deelgemeenten komen aan bod. Deze tocht door Beveren toont drie landschappen: natuurgebied, landbouwgebied en havengebied.
Waarom ziet het er allemaal zo uit? Er is een duidelijk onderscheid tussen een landelijke, stedelijke, toeristische en industriële omgeving binnen de eigen streek. Wat is de relatie tussen die omgeving en het dagelijks leven van de bewoners?

Kieldrechtsluis en Deurganckdok

Jongeren op ontdekking: excursie op de linker scheldeoever

Volledig begeleide leeruitstap voor de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het middelbaar onderwijs. De leerlingen maken kennis met de verschillende landschappen van het Linkerscheldeoevergebied: zeehavengebied,landbouwgebied en recreatief gebied. We sluiten de dag af met een wandeling bij de Nederlandse buren, in het Verdronken Land van Saeftinghe.

PROGRAMMA VOORMIDDAG
• Rondrit aan de zeesluis van Kallo met uitleg over de opbouw en de werking van de sluis.
• Bezoek aan het Fort Liefkenshoek, verdedigingswerk uit de 16de eeuw.
• Dijkwandeling langs de Scheldestroom.
• Rondrit door het haven- en industriegebied.
• Mogelijkheid om ‘s middags te picknicken (drank ter plaatse te nemen).

PROGRAMMA NAMIDDAG
• Rondrit door de polders met aandacht voor natuurcompensaties en ontpoldering.
• Korte wandeling in het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’, eventueel gekoppeld aan een bezoek aan het Bezoekerscentrum Saeftinghe.

Bij deze drie-landschappentocht komt het volgende aan bod:
• Zeesluis Kallo: historisch overzicht ontwikkeling
Waaslandhaven en de impact hiervan op economie, tewerkstelling en niet in het minst op natuur, milieu en bevolking.
• Rondrit door de haven: grote maritieme overslagbedrijven, distributie en logistieke activiteiten, toenemende containerisering in de Antwerpse haven, problematiek van verkeer en mobiliteit (bereikbaarheid van de haven via spoor, weg, binnenvaart en pijpleidingen).
• Natuurbeleid: vogelrichtlijn- en habitatgebied, natuurcompensatiegebieden, ontpoldering.
• Situatie van Doel en inbuffering omliggende polderdorpen.
• Scheldeverdragen tussen Nederland en België en ontwikkelingsschets van de Schelde.
• Ontstaan, uitzicht en reliëf van de Scheldepolders.
• Bezoek Verdronken land van Saeftinghe, het grootste brakwaterschorregebied van West-Europa, als afsluiter van de dag.

Rondleiding met een gids kost 60 EUR voor de eerste 2 uren en 30 EUR per bijkomend uur, met een maximum van 150 EUR voor een hele dag. Beverse scholen betalen 55 % van de gidsenvergoeding. Het gemeentebestuur past het resterende deel bij. Beverse scholen kunnen voor een rondrit of voor een bezoek aan Fort Liefkenshoek gratis vervoer aanvragen bij de dienst Toerisme.