Doel kerk

Dorpswandeling Doel

U maakt kennis met de monumenten van dit kleine Scheldedorp (molen, kerk, Hooghuis) maar ook met de Schelde en met de problemen die deze stroom voor het dorp teweegbracht.

Grenspark Groot Saeftinghe

Wandeling Prosperpolder

Prosperpolder was het decor van het gehucht Kerke of Knorrendonk in de TV-serie ‘Den Elfden van den Elfden’. De gids vertelt u alles over het dorp en de kerk, de Prosperhoeve, het Hedwige-Prosperproject, de grens
met Nederland …

Verdronken land van Saeftinghe

Verdronken Land van Saeftinghe

Dit unieke, uitgestrekte natuurreservaat met een oppervlakte van 3 500 hectare ligt net over de Nederlandse grens en sluit aan bij Prosperpolder. Het is het grootste brakwatergebied van West-Europa (brak = half zout) en doet dienst als watervang bij vloed. Het Bezoekerscentrum (toegang tijdens gewone openingsuren kost 2 EUR of 1 EUR voor -16 jaar) is een weergave van wat in het natuurgebied te zien is. Er is ook mogelijkheid tot een korte wandeling in het natuurgebied zelf.

Doelpolder Noord

Natuurwandeling Doelpolder Noord

Maak kennis met het natuurgebied Doelpolder Noord, Ouden Doel en het Paardenschor.

Doelpolder Noord is een paradijs voor weidevogels en in de winter een verzamelplaats voor doortrekkende en overwinterende steltlopers, eenden en ganzen die er komen rusten en voedsel zoeken.

Het Paardenschor werd met zand opgehoogd voor de bouw van de kerncentrale. In 2004 werden 14 hectare van dit schor opnieuw afgegraven tot zijn oorspronkelijke niveau. Zo komt het gebied opnieuw twee keer per dag onder water te staan. In de modderige slikken van het Paardenschor krioelen miljoenen waterdiertjes waar watervogels tuk op zijn. Op de schorren verschijnen planten als zeekraal, zeeaster
en Engels slijkgras. Deze planten zijn bestand tegen een regelmatig ‘snuifje’ zout van het brakke Scheldewater.

De gids belicht de evolutie van de streek met als voornaamste onderwerpen: de Zoetenberm, het ontstaan van de poldergehuchten, Prosperpolder en de evolutie naar overstromingsgebied.
Opmerking: het is een gebied met veel water en weidevogels. Ideaal voor een bezoek na het
broedseizoen (midden juni tot maart) en het meest
attractief vanaf november met de vele trekvogels
(ganzen).

Ballonvaart, City Golf of op tocht met de Vespa