Bustocht met gids

Tijdens een bustocht rond het volledige havengebied vertelt de gids over de belangrijkste bedrijven die zich vestigden in de Waaslandhaven, de infrastructuurwerken die uitgevoerd werden, de ontpoldering,...

Kallosluis

Kallosluis

De nieuw uitgebouwde havenzone op de linker Scheldeoever kreeg de naam Waaslandhaven. Het is een deel van de haven van Antwerpen, gelegen op grondgebied Beveren, dat in volle ontwikkelings is. De zeelsuis van Kallo was de eerste en tot half 2016 de enige toegang tot de Waaslandhaven.

In het sluisgebouw van de Kallosluis geeft de gids een overzicht van de plannen en realisaties rond de industrialisering van de linker Scheldeoever.

Kieldrechtsluis en Deurganckdok

Kieldrechtsluis

De containertrafiek in de Antwerpse haven groeide zo fors dat de bestaande containerterminals hun maximumcapaciteit bereikten. Om aan deze groei tegemoet te komen, werd op de linker Scheldeoever een nieuw containergetijdendok gebouwd, het Deurganckdok. In het verlengde hiervan opende in juni 2016 de nieuwe Kieldrechtsluis.

Het is de tweede sluis in de Waaslandhaven en de grootste sluis ter wereld. Ze is zo lang als een rij van 28 accordeonbussen en zo breed als een snelweg met 19 rijstroken. Ze zorgt ervoor dat de Waaslandhaven haar rol in de ontwikkeling van de haven van Antwerpen ten volle
kan spelen. Bij een bezoek aan de Kieldrechtsluis krijgt u op de tweede verdieping van het sluisgebouw een uitzicht over de sluis zelf, de dokken van de Waaslandhaven en de Schelde.

Grenspark Groot Saeftinghe

Hedwige-Prosperproject

Na de stormvloed van 1976 werd het Sigmaplan in het leven geroepen ter beveiliging van het Zeescheldebekken en haar bewoners tegen overstromingen. Het Hedwige-Prosperproject maakt deel uit van het geactualiseerde Sigmaplan, waarbij naast veiligheid ook gefocust wordt op onze leefomgeving.

De Hedwige-Prosperpolder wordt ingericht als intergetijdengebied. In dit ‘natuurlijke zuiveringsstation’ kunnen de getijden hun gang gaan, wat de kwaliteit van het Scheldewater en onze leefomgeving ten goede komt.

HeadquARTers

Kunst in de haven

Burcht Singelberg is een bedrijvencentrum aan de Schelde op het terrein van Katoen Natie. Het is heel bijzonder om te zien hoe architectuur, landschap en kunst hand in hand gaan. Rondom de burcht krijgen topwerken van hedendaagse kunstenaars een centrale plek. U ontdekt er verrassend werk van Vlaamse en buitenlandse meesters: Michaël Aerts, Pablo Atchugarry, Wim Delvoye, Atelier van Lieshout, Hubert Minnebo, Jef Mouton, Ramsey Nasr en Antonio Seguí.