•    Hedwigepolder is 295 hectare groot
•    Momenteel wordt het gebied terug ontpolderd (we geven het gebied terug aan de Schelde)
•    In de toekomst zal het deel uit maken van het Grenspark, Groot Saeftinghe
•    Hier wonen bijna vergeten vogelsoorten zoals de bruine kiekendief, de kluut, lepelaar, visdief, tureluur, argusvlinder en de patrijs
 

•    Beklim onderweg de dijk en spotvogels in vogelkijkhutten
•    Vanop de Scheldedijk of radartoren kan u een blik werpen op de containers en de havenkranen op de rechteroever
•    Adem eens goed in –en uit want je kan hier zilte zeelucht opsnuiven in het binnenland
•    De fietskaart Havenland 1001 maal verwonderlijk biedt u 5 fietsroutes (Link naar Toerisme Beveren)
 

Vertrek aan het Infocentrum Hedwige-Prosper voor mooie wandelingen.