Een brugfiguur in Beveren verbindt kind, gezin, school en de buurt.

U kan er terecht met uw vragen rond: Financiën, Vrije Tijd, Schoolfacturen, Opvoeding, Kinderopvang, ...

Het project is opgestart in september 2021 in GBS Centrumschool en vanaf september 2022 uitgebreid naar BS De Bever.

De brugfiguren zijn er voor alle gezinnen met kinderen.

Cato Van Roeyen (GBS Centrumschool)
T 0473 52 65 96

Matthias De Vreese (BS De Bever)
T 0473 52 98 85

brugfiguren@beveren.be