Een brugfiguur in Beveren verbindt kind, gezin, school en de buurt.

De brugfiguren zijn er voor alle gezinnen met kinderen.
U kan er terecht met uw vragen rond: Financiën, Vrije Tijd, Schoolfacturen, Opvoeding, Kinderopvang....

Het project is opgestart in september 2021 in GBS Centrumschool en vanaf september 2022 uitgebreid naar BS De Bever.

Cato Van Roeyen (GBS Centrumschool)
T 0473 52 65 96

Matthias De Vreese (BS De Bever)
T 0473 52 98 85

brugfiguren@beveren.be