onderwijs

Onderwijs en vorming in Beveren

Een overzicht van het onderwijs- en vormingsaanbod in Beveren. 

centrumschool

Brugfiguren onderwijs

Het lokale kinderarmoedecijfer is de voorbije jaren fors gestegen in Beveren.  Vanuit vier intervisie trajecten kwam de nood aan brugfiguren in het onderwijs naar voren.

centrumschool

Scholen

Op onderstaande pagina vindt u een overzicht van alle Beverse scholen (kleuter-, lagere en secundaire scholen) uit het gemeentelijk, het gemeenschaps- (GO!) en het vrij onderwijs.

voetbalterrein KSK Kieldrecht

Brede School

Gemeente Beveren organiseert samen met de scholen activiteiten die onmiddellijk aansluiten op de schooltijd. De Sportdienst, de kunstacademie, de school, ouders en lokale organisaties zorgen voor een aanbod op maat van de buurt. Dit noemen we de Brede School.

Centra voor leerlingenbegeleding

Bij het CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) kunnen ouders, kinderen en scholen gratis terecht voor vragen over leren en studeren, psychische en sociale problemen, de verplichte preventieve gezondheidszorg en de onderwijsloopbaan.