Spreekuur voor ouders

Iedere ouder heeft vragen of twijfels over de opvoeding. Je vraag stellen helpt!

Een ervaren deskundige ondersteunt je in je ouderrol en gaat samen met jou op zoek:

  • Wat wil het gedrag van mijn kind me vertellen?
  • Hoe kan ik de relatie met mijn kind verbeteren?
  • Welke concrete aanpak probeer ik uit?

Maak telefonisch een afspraak voor een gratis gesprek:

Cara Van Dam: 0491 39 20 50
Erika Rombaut: 0473 39 12 39

Gesprekken gaan door in:

Pareinlaan 1 | 9120 Beveren
E info@keerkring.be
 

Kindermishandeling

Kindermishandeling is elke vorm van aanhoudend geweld tegen kinderen: lichamelijk, emotioneel geweld, verwaarlozing en/of seksueel misbruik.

Kindermishandeling moet zo vlug mogelijk stoppen en ouders moeten geholpen worden om hun verantwoordelijkheid terug te kunnen opnemen.

Meer info

Bel gratis naar T 1712 of surf naar www.1712.be. Elk contact verloopt discreet en anoniem.

Oudermishandeling

Ook ouders kunnen mishandeld worden door hun kinderen.

Meer info
Bel gratis naar 1712 of surf naar www.1712.be. Zowel ouders als kinderen kunnen hier terecht.

Elk contact verloopt discreet en u kan anoniem blijven.