De Wase Kiem is een zwangerschapscentrum dat kwetsbare zwangere vrouwen zowel in groep als individueel begeleidt tijdens en na de zwangerschap volgens het principe van Centering Pregnancy. Deze begeleiding vindt plaats in de gemeente waar de zwangere woont.

Het gezin wordt begeleid door zowel de vroedvrouw, huisarts, gynaecoloog als maatschappelijk werker, dit op maat van elke zwangere. 

Doorheen de hele zwangerschap vinden maandelijks groepssessies plaats die begeleid worden door een vaste vroedvrouw.