De OCMW-raad heeft in vergadering van 27 april 2021 beslist een perceel landbouwgrond aan de Gentstraat in Beveren publiek te verkopen met recht van hoger bod.
Het perceel is kadastraal gekend 2e afdeling, sectie D deel van nummer 1274 en heeft een oppervlakte volgens opmetingsplan van 8 409,65 m².

Het perceel wordt verkocht voor een minimumbedrag van 84 096,50EUR (+ 12,5% administratieve kosten).

Alle nodige informatie met betrekking tot deze verkoop kan u terugvinden in de downloads.

Kandidaturen dienen op het daartoe bestemde formulier onder gesloten omslag ten laatste op 5 november 2021 om 16.00 u. ingediend te worden op de dienst overheidsopdrachten en juridische zaken.