•    Het natuurgebied was vroeger akker- en weiland.
•    Door een gedeelte van het terrein af te graven en de grondwaterstand te verhogen, is hier een waardevol plas-            drasgebied ontstaan
•    In de winter staat het gebied voor meer dan de helft onder water
•    Het gebied zelf is niet toegankelijk maar de dijken rondom wel
 

•    Landschap vol contrasten
•    Een vogelhotspot (broedplaats voor vogels)
•    Uitwaaien in de wind
•    Uitkijkpunt Sint-Michielsstraat