Hedwigepolder & Doelpolder Noord

“Het schilderachtige decor en de rust nodigen uit om te genieten van een deugddoende wandeling langs de dijken van de Schelde.”
In 1846 ontstond de Prosperpolder en in 1904 de Hedwigepolder.  De polders gaan hier hand in hand met de haven. Doelpolder Noord is dan weer een uniek plek in Vlaanderen omdat natuur en industrie met elkaar verbonden worden.

Grote Geule

De Grote Geule is een restant van een voormalige vertakking van een belangrijke getijdengeul van het eens veel grotere Verdronken Land van Saeftinghe. Het is een oude overstromingsgeul die ontstaan is tijdens de tachtigjarige oorlog. Het reservaat is helaas niet vrij toegankelijk.

Natuurgebied Drijdijck

In dit natuurgebied kan je letterlijk komen uitwaaien op de dijken en genieten van één van de wijdste panorama’s in Vlaanderen. Het gebied ligt verscholen tussen het polderlandschap en de industrie van de Waaslandhaven. 

Melkader

De melkader was een afwateringskanaal voor de polders en een waterweg om turf en later suikerbieten te verschepen. Momenteel is het een onderdeel geworden van de ‘Groene Ring’ of ook wel de groene long rond Kallo.

Lisdodde

Een waardevol natuurgebiedje van 10 ha. Het is een gevarieerd stukje natuur dat grenst aan de Melkader.

Haasop

Een gevarieerd gebied in Kallo van 100 hectaren, met open plekken, bloemrijke graslanden en struikgewas. De rijke fauna en flora zijn een streling voor het oog. Deze groene oase doen je even de agglomeratie en Waaslandhaven vergeten.

R2-vlakte

In de driehoek gevormd door het op-en afrittencomplex van de R2 bevindt zich een goed verborgen rustgebied voor watervogels.

Buffers Kallo

De buffers werden aangelegd tegen de geluidshinder. De dijken zijn 10 meter hoog en liggen aan beide kanten van de Melseledijk. De dijken zijn ook uitstekend voor een wandeling rond Kallo.

Rietveld Kallo

Het Rietveld Kallo is ontwikkeld door de vroeger akkers af te graven, hierdoor ontstonden uitgestrekte ondiepe plassen waarin het riet zich verder kon uitbreiden.  Dit rietveld ligt tussen Melseledijk en de Gasthuisstraat.

Groot Rietveld

Een rietveld met een ongezien formaat, met groot bedoelen we hier 80 hectaren dat is wel wat.
De grote van dit Rietveld hebben we te danken aan de havenuitbreiding. Door gebrek aan zand kon op deze plaats de natuur zich gedurende vele jaren ongestoord ontwikkelen. Ze wouden het gebied verder opspuiten maar gelukkig kon het op tijd beschermd worden als natuurgebied.
 

Vlakte van Zwijndrecht

Een vlakte van maar liefst 57 hectare. Het is een gevarieerd landschap: zandige gronden, zompige moerassen en ondiepe plassen. Het is een uitgesproken biotoop voor de beschermde rugstreeppad.

Defensieve Dijk en Halve Maan

Een militaire verdedigingslinie tussen Fort Sint-Marie en Fort Zwijndrecht, en dit al sinds 1870.
De halve maan was één van de twee verdedigingsposten samen met de Put van Fien. Jammer genoeg snijdt de E34 de linie in twee.
 

Haasdonk Fort en Bossen

Een fort dat werd gebouwd voor de Eerste Wereldoorlog maar nooit een rol heeft gespeeld, in beide oorlogen niet. Het fort is hierdoor zo goed als ongeschonden gebleven. Ook de bunkerlinie Steendorp-Vrasene kan je nog komen bezichtigen, aangezien ze beschermd zijn als monument.