landschap

We bevinden ons in een periode van aanhoudende droogte, zonder significante neerslag. Dit brengt een hoog risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden.

Code oranje: wat betekent dat?

Het is erg droog en daardoor brandgevaarlijk in de natuur. Natuur en Bos kondigt daarom code oranje af in haar bos- en natuurgebieden.

  • Wees voorzichtig!
  • Rook niet in natuur- en bosgebieden!
  • Vuur maken is verboden!
  • Laat kinderen niet zonder toezicht in een bos- of natuurgebied!

Natuurbeheerders en de brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en meer mankracht ingezet.
Opgelet: deze waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in de provincie. Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseren we om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.