kwalitatieve verdichting en inrichting

We willen ook in de toekomst een gemeente blijven waar het goed is om te wonen, te werken en van het leven te genieten. Het gemeentebestuur wil daarom graag uw mening horen bij het opstellen van twee toekomstvisies: over kwalitatief verdichten en over beeldkwaliteit publieke ruimte.

Hoe kunnen we op een slimme en kwaliteitsvolle manier de dorpskernen te verdichten?

Hoe kunnen we woongebieden aantrekkelijk inrichten en de identiteit van elke deelgemeente behouden?
Denkt u hierover met ons mee tijdens het participatiemoment in uw deelgemeente?