NV LOCORAIL, Ketenislaan Haven 1970, 9130 Beveren heeft een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

 

Kort omschreven gaat het over de opslag van 8ton blusschuimconcentraat dat zal gebruikt worden in geval van brand in de liefkenshoekspoorverbindingstunnel.

 

De aanvraag heeft als adres:

Ketenislaan hvn 1970, 9130 Beveren;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 21 oktober 2021 tot en met 19 november 2021 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst op volgend adres:

 

 

Milieudienst Beveren

Gravendreef 5A

9120 Beveren

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar Stationsstraat 2, 9120 Beveren t.a.v. milieudienst.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

 

Voor meer info kan u terecht bij de gemeentelijke milieudienst Beveren: