De beslissingen genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn op datum van 30 juni 2020 worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 7 juli 2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 288, 1e lid van het Decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

De beslissingen genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn op datum van 25 juni 2019 worden ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 26 juni 2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 288, 1e lid van het Decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Het gaat over volgende besluiten en/of reglementen: