Tijdens de gemeenteraad van 29|06|2021 beslisten alle leden om een regenboog charter unaniem goed te keuren. Dit charter, dat kan leiden tot een inclusiever beleid in de gemeente, onderschrijft 6 doelstellingen:

  1. We maken de burgers bewuster en informeren;
  2. We verzamelen kennis en omringen ons met experten;
  3. We ondersteunen en versterken holebi- en transpersonen in onze gemeente;
  4. We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in onze gemeente;
  5. We hebben aandacht voor holebi- en transpersonen in ons aanbod en in onze beeldvorming;
  6. We zetten maximaal in op samenwerking met maatschappelijke actoren.

Vind meer informatie op de website van Çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI-mensen en koepel van LGBTI-organisaties.

Çavaria