Een afschrift of een uittreksel van de Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

 

  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

  De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen:

  • uzelf
  • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

   

  Als u het document zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

  Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.

  Voor het online opvragen van dit attest kunt u zich aanmelden met itsme of met uw identiteitskaart en een eID-lezer.

  online regelen

  U kunt hiervoor ook terecht aan onze snelbalie.

  Een akte van de Belgische nationaliteit aanvragen is gratis.