In de akte van naamsverandering staat het bewijs dat u uw familienaam hebt laten wijzigen. U kunt een naamwijziging aanvragen op basis van grondige redenen.

In de akte staat de volgende informatie:

  • Datum van het verzoek
  • Naam en voornaam van de betrokkene
  • Nieuwe naam van de betrokkene

U kunt een uittreksel aanvragen als:

  • Betrokken persoon
  • Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • Wettelijke vertegenwoordiger
  • Grootouders of (klein)kinderen
  • Erfgenamen
  • Bijzondere gemachtigden zoals notaris of advocaat

U kunt de akte opvragen via dienst Burgerzaken. Maak een afspraak via het Klantencontactcenter.

Voor het online opvragen van dit attest kunt u zich aanmelden met itsme of met uw identiteitskaart en een eID-lezer.

online regelen