Het beroep van elke inwoner staat geregistreerd in het bevolkingsregister. Als de beroepssituatie wijzigt, moet dit aangegeven worden bij het gemeentebestuur. Dit is belangrijk omdat het beroep vermeld staat op attesten of uittreksels uit het bevolkingsregister.

  • uw identiteitskaart
  • Als u een beroep uitoefent waarvan de titel bij wet is beschermd (advocaat, arts, architect, verpleger, journalist, ...) moet u een officieel document voorleggen als bewijs dat u dit beroep uitoefent.

De aangifte van een beroepswijziging kan gebeuren via het e-loket, persoonlijk aan de balie of schriftelijk via brief of mail met vermelding van uw rijksregisternummer en eventueel een telefoonnummer.

Regel het zelf online via onderstaande knop.

online regelen

Maak hiervoor online een afspraak via onderstaande knop.

maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak
T  03 750 15 11

Een beroep - aangifte of wijziging is gratis.