Als iemand anders een document voor u moet komen halen, kan dat mits volmacht. Hiervoor bestaat een volmachtformulier.

U moet uw identiteitskaart meegeven voor het wettigen van uw handtekening.

Een volmachtformulier is gratis.