Het wettigen of legaliseren van een handtekening of het eensluidend verklaren van een document betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening of document schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Een wettiging van handtekening of voor eensluidend verklaren van documenten is enkel mogelijk voor inwoners van Beveren.

de identiteitskaart van de persoon die het document ondertekende

Voor een wettiging van handtekening kunt u terecht op de dienst Burgerzaken.

U kunt hiervoor online een afspraak maken via onderstaande knop.

maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak
T  03 750 15 11

Een wettigen handtekening of documenten is gratis.