Een huwelijkscontract is een akte waarin toekomstige echtgenoten hun huwelijksvermogenstelsel kunnen regelen. Deze akte wordt opgemaakt door een notaris.

In dit contract kunnen zij:

  • de economische en financiële afspraken tussen elkaar vastleggen
  • de eigendom van goederen bewijzen
  • bepalen hoe zij de goederen beheren

Echtgenoten zijn niet verplicht om een huwelijkscontract af te sluiten. Als er geen huwelijkscontract is, is automatisch het wettelijk stelsel van toepassing.

U moet niks meebrengen.

De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Een huwelijkscontract is gratis.