Een huwelijkscontract is een akte waarin toekomstige echtgenoten hun huwelijksvermogenstelsel kunnen regelen. Deze akte wordt opgemaakt door een notaris.

In dit contract kunnen zij:

  • de economische en financiële afspraken tussen elkaar vastleggen
  • de eigendom van goederen bewijzen
  • bepalen hoe zij de goederen beheren

Echtgenoten zijn niet verplicht om een huwelijkscontract af te sluiten. Als er geen huwelijkscontract is, is automatisch het wettelijk stelsel van toepassing.

De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.