Vindt u dat uw genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat in uw geboorteakte staat, dan kunt u dat laten aanpassen. De aanpassing is een administratieve procedure. Er worden geen medische eisen gesteld.

U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Wie kan zijn geslachtsregistratie laten wijzigen?

  • Meerderjarige Belgen, ook wanneer zij in het buitenland wonen.
  • Ontvoogde minderjarige Belgen.
  • Meerderjarige niet-Belgen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen of niet-Belgen vanaf 16 jaar.

Meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen

  • Uw identiteitsbewijs.
  • Uw ondertekende verklaring.

Niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar

  • Uw identiteitsbewijs.
  • Uw ondertekende verklaring.
  • Uw beide ouders of de wettelijke vertegenwoordiger die u bijstaan bij de eerste verklaring.
  • Een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater waaruit blijkt dat u deze beslissing alleen kunt nemen.
maak een afspraak

Of maak telefonisch een afspraak via T 03 750 15 11.

Het wijzigen van geslacht is gratis.