Vreemdelingen kunnen bij de dienst Burgerzaken een regularisatieaanvraag indienen om een verlengd verblijf in België te bekomen als hun verblijfsvergunning is verstreken. Dit kan op basis van humanitaire, medische of technische redenen. Het gemeentebestuur maakt de aanvraag over aan de dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Die beslist uiteindelijk over het al dan niet aanvaarden van de aanvraag.

U moet niks meebrengen.

Maak telefonisch een afspraak bij de dienst Burgerzaken op
T  03 750 15 11

Een regularisatieaanvraag niet-Belgen is gratis