Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.  

 • overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven met vermelding van geen verdacht/gewelddadig overlijden en afwezigheid van pace-maker
 • statistisch Model IIIC ingevuld door de dokter
 • identiteitskaart van de overledene
 • trouwboekje van de overledene
 • rijbewijs van de overledene
 • laatste wilsbeschikking van de overledene (indien geen inwoner van Beveren)
 • aanvraagformulier begraving/concessie (indien begraving in Beveren)

Bij crematie:

 • aanvraag tot crematie
 • verslag van de beëdigd geneesheer (indien geen verdacht/gewelddadig overlijden)

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neemt u volgende extra documenten mee:

 • proces-verbaal van een officier van de politie
 • toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings

Bij begraving in een andere gemeente:

 • bewijs van aanvaarding van de andere gemeente

Bij thuisbewaring:

 • attest ondertekend door alle bloed- en aanverwanten in de eerste graad

Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar u kunt dit ook zelf doen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Administratieve afhandelingen: Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank 
 • notaris 
 • verzekeringsmaatschappij 
 • ziekenfonds 
 • pensioendienst 
 • belastingen 
 • huiseigenaar 
 • watermaatschappij 
 • leverancier van gas en elektriciteit 

Een aangifte van overlijden is gratis.