U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat u kunt opvragen bij de dienst Burgerzaken in uw gemeente. Dit kan vanaf de leeftijd van 16 jaar.

In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven

 • of u opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • en of u een uitvaartcontract heeft.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Wettelijke mogelijkheden

U kunt kiezen voor begraving of crematie. U kunt aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de assen binnen een begraafplaats

 • bijzetting van de assen in een urnenmuur (columbarium)

 • verstrooiing van de assen:

  • in een strooiweide op een begraafplaats

  • in de Belgische territoriale zee 

 • begraving of verstrooiing van de assen buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige). De locatie dient eigendom te zijn van de overledene of zijn/haar nabestaanden of een schriftelijke toestemming van de eigenaar is vereist.

 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kunt u het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel

 • Katholieke godsdienst

 • Protestantse godsdienst

 • Anglicaanse godsdienst

 • Orthodoxe godsdienst

 • Joodse godsdienst

 • Islamitische godsdienst

 • vrijzinnige levensovertuiging

 • neutraal filosofische overtuiging.

Wijzigingen na het indienen van de laatste wilsbeschikking

Het is altijd mogelijk om uw laatste wilsbeschikking te wijzigen via een nieuwe aanvraag bij de dienst Burgerzaken. Uw nabestaanden kunnen niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw laatste wil nakomen.

De nabestaanden kunnen de assen aanbieden aan de begraafplaats als er een einde komt aan de thuisbewaring.

U moet niks meebrengen.

Maak digitaal een afspraak via onderstaande knop

maak een afspraak

of maak telefonisch een afspraak
T 03 750 15 11

U geeft een gehandtekende en gedateerde verklaring af bij de dienst Burgerzaken. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs mee.

Een laatste wilsbeschikking is gratis.