Premie voor een laagenergiewoning
Premie voor balansventilatie met warmterecuperatie
Premie voor superisolerend glas
Premie voor het aanleggen van een groendak
Premie voor hemelwatergebruik
Premie voor weren van opstijgend vocht
Premie voor waterdoorlatende verharding
Premie voor gebruik van duurzaam hout
Premie voor voorgevelrenovatie
Premie voor bewoonde zwaluwnesten
Premie voor kleine landschapselementen
Hinderpremie bij openbare werken
Premie voor een warmtepompinstallatie
Premie voor verhuur aan een sociaal verhuurkantoor
Tegemoetkoming op de mutualiteitsbijdrage
Teruggave gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
Zorgpremie kind
Zorgpremie volwassene
Tussenkomst in vervoerskosten voor mensen met een beperking
Tussenkomst in de verwarmingskosten
Gemeentelijke huursubsidie
Tegemoetkoming in de huurprijs (Vlaamse huursubsidie)
Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
Incontinentieforfait
De Lijn-korting voor mensen met een leefloon of inkomensgarantie
KIA-cheque (Kind in Actie)
Schoolparticipatiefonds
Subsidie voor Europese sportwedstrijden of wedstrijden op topsportniveau
Ondersteuning topsport
Subsidie voor de individuele sportbeoefenaar
Werkingssubsidie sportverenigingen seizoen 20-21
Subsidie voor bijzondere sportinitiatieven
Toelage middenstandsverenigingen
Premie consortiumbewaking