Mensen met een leefloon of inkomensgarantie kunnen voor 46 euro een Buzzy Pazz of Omnipas voor twaalf maanden kopen. Dit vervoerbewijs geeft recht op onbeperkt gebruik van alle vervoerdiensten van De Lijn.

 • ofwel heeft u recht op het leefloon of bent u gelijkgesteld:
  • inwonende schoolgaande kinderen, minderjarig of meerderjarig
  • inwonende ouders
  • personen met wie de gerechtigde een gezin vormt, voor zover hun inkomsten meegerekend werden.
 • ofwel heeft u recht op het equivalent leefloon
 • ofwel ontvangt u het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB)
 • ofwel ontvangt u een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
 • ofwel verblijft u in een lokaal opvanginitiatief (LOI)

Het abonnement is strikt persoonlijk en u mag het enkel zelf gebruiken. Per rechthebbend familielid vraagt u een afzonderlijk abonnement aan.

 • eventueel: attest van de Rijksdienst voor Pensioenen
 • kopie identiteitskaart
 • Voor personen die het (equivalent-) leefloon ontvangen of die verblijven in een lokaal opvanginitiatief, stuurt het bevoegd OCMW een elektronisch attest naar de Lijn. U ontvangt dan een overschrijvingsformulier van de Lijn en - na betaling - uw abonnement.
 • Ouderen met een gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie kunnen, op basis van een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen, een abonnement met korting aanvragen aan het het loket van een Lijnwinkel of door dit attest op te sturen naar de Lijn.

Een de Lijn-korting voor mensen met een leefloon of inkomensgarantie is gratis.