Bent u ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Beveren op 1 januari 2022 en voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dan heeft u mogelijk recht op een toelage restafval.
Deze toelage wordt gestort op uw diftarrekening als u voldoet aan de voorwaarden.
De gemeente bezorgt uw gegevens aan Ibogem die instaat voor de storting op uw diftarrekening.  

Heeft u vragen over deze regeling dan neemt u best contact op met het Klantencontactcenter
T 03 750 15 11.

Geen gratis restafvalzakken meer, wel toelage op diftarrekening Ibogem
Vanaf 1 januari 2022 ontvangen rechthebbenden geen gratis huisvuilzakken meer. In de plaats ontvangt u een toelage ter waarde van 2 rollen restafvalzakken op uw diftarrekening van Ibogem.

  1. Gezinnen met één of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar ten laste op datum van 1 januari 2022.
  2. Inwoners die in aanmerking komen voor een incontinentieforfait in de thuissituatie zoals in het reglement omschreven, stomapatiënt zijn, leven van sondevoeding, buikvliesspoelingen of nierdialyse ondergaan.

U moet niks meebrengen.

Gezinnen met één of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar ten laste ontvangen per post een persoonlijke brief van het gemeentebestuur. Deze brieven worden jaarlijks verstuurd in de loop van januari-februari-maart. De uitbetaling gebeurt automatisch ten laatste in de maand volgend op de geplande overschakeling op restafvalcontainer. 

  • in Kallo en Doel overschakeling in april 2022

  • in  Kieldrecht en Verrebroek overschakeling in mei 2022

  • in Vrasene en Haasdonk overschakeling in juni 2022

  • in Melsele overschakeling in september 2022

  • in Beveren overschakeling in oktober 2022

Inwoners met een ziektebeeld die recht hebben op de tegemoetkoming restafval melden zich met een ingevulde aanvraagformulier in het gemeentehuis van Beveren (op afspraak of vrij inloop) of bij een permanentiedienst in de deelgemeenten (enkel op afspraak). 

Een gemeentelijke toelage restafval is gratis.